ТЕХНИЧЕСКИ КАМЪК

Техническият камък е композитен продукт, изработен от 95% естествен материал (кварц, гранит, мрамор) и 5% полиестерна смола с много високи физико-механични характеристики. Производството се осъществява по така наречената Breton технология. Техническият камък притежава много по-добри технически от естествените камъни (гранит, мрамор и др.), като здравина, топлоустойчивост, киселиноустойчивост, антибактериалност и др.

Поради предимствата на техническия камък пред естествените камъни, той намира широко приложение, като интериорно и екстериорно решение. Техническият камък е изключително подходящ за кухненски плотове, плотове за баня, плотове за лаборатории и здравни организации, настилки и др.