ОБРАБОТКИ

Кантови Обработки

Изборът на типа обработка на ръбовете на плота оказва съществено влияние и върху цялостното му преобразяване. В зависимост от вида на камъка, неговата хомогенност или шарка, дебелината, както и релефът на повърхността, отделните кантови обработки създават понякога съвършено различно възприятие за целия плот.

  • Кантови обработки с подлепка
  • Кантови обработки без подлепка