Документи по процедура „избор с публична покана”

„Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мостова режеща машина с ЦПУ ( 1бр. )“.
 

Уважаеми клиенти,

Нашият шоурум продължава да работи с нормално работно време. Нашите служители спазват всички хигиенно-санитарни мерки, с цел да осигурим Вашата безопасност.
Заповядайте, очакваме Ви!