Документи по процедура „избор с публична покана”

„Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мостова режеща машина с ЦПУ ( 1бр. )“.